O nas

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) składa się z czterech integralnych części: Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy, Organizacji Starszego Harcerstwa oraz Organizacji Przyjaciół Harcerstwa (OPH). OPH natomiast składa się z działaczy harcerskich oraz członków Kół Przyjaciół Harcerstwa (KPH), gdzie członkami Kół są zazwyczaj rodzice młodzieży zrzeszonej w Organizacjach Harcerek i Harcerzy oraz sympatycy harcerstwa.

Działalność organizacji OPH skupia się na szeroko rozumianym propagowaniu harcerstwa i na czynnym popieraniu celów ZHP w prasie, mediach społecznościowych, w parafiach, organizacjach polonijnych i w swoim najbliższym środowisku. Celem każdego Koła Przyjaciół Harcerstwa, poza propagowaniem idei Związku, jest ścisła współpraca z jednostkami harcerskimi, którymi się ono opiekuje. Dzięki tej pomocy, ułatwia im realizację programu pracy oraz wykonanie zaplanowanych zadań.

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa jak pozostałe organizacje harcerskie regulowana jest Regulaminem Głównym ZHP, jak również ma swój własny Regulamin Organizacji Przyjaciół Harcerstwa.

Migawki z życia OPH w Świecie 2012-2015
Migawki z życia OPH w Świecie 2016-2018

Koła Przyjaciół Harcerstwa

Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) powstają w miejscowościach, gdzie istnieje potrzeba współdziałania z jednostkami organizacyjnymi harcerzy i harcerek. Do KPH należą rodzice młodzieży zrzeszonej w lokalnych jednostkach harcerskich jak i lokalni sympatycy harcerstwa. Natomiast celem osób należących do KPH jest wspieranie swoich lokalnych jednostek harcerskich.

Zarządy Kół są nie tylko podłożem każdego KPH, ale jednocześnie jego siłą roboczą. Natomiast napędem zarządu jest jego przewodniczący. Pod odpowiednim przewodnictwem KPH rośnie w siłę, zyskuje sobie nowych członków i utrzymuje prawidłowe kontakty z jednostkami harcerskimi z którymi współpracuje. Członkowie organizacji OPH wkładają wiele wysiłku, czasu i zdolności, dla dobra harcerstwa, często kosztem czasu swoich rodzin. Swoją postawą i pracą aktywnie propagują harcerstwo wśród znajomych i szerszej Polonii, przyczyniając się do jego wzrostu. Nie można tego nie doceniać!

Działacz Harcerski OPH

Stopień działacza harcerskiego jest jedynym stopniem harcerskim przyznawanym w Organizacji Przyjaciół Harcerstwa. Stopień ten może otrzymać osoba należąca do Koła Przyjaciół Harcerstwa, posiadająca przygotowanie do prowadzenia pracy w Związku i wypełniająca wymagania określone w Regulaminie OPH. Każdy kandydat na dz.h. musi posiadać następujące kwalifikacje: odpowiednie lata służby w organizacji na odpowiednim stanowisku, przejść szkolenia, złożyć przyrzeczenie harcerskie - stając się harcerzem oraz pozytywnie przejść próbę na ten stopień. Osoby ze stopniem działacza harcerskiego są wzorcem dla osób należących do Kół Przyjaciół Harcerstwa, świecąc przykładem przestrzegania Prawa Harcerskiego, służby Polsce, popierania inicjatywy obywatelskiej w sprawach społecznych i publicznych.

Działacze harcerscy wspierają organizacje ZHP nie tylko poprzez swój udział i pomoc w swoich macierzystych kołach czy też akcjach organizowanych wspólnie w OPH, ale również w swojej harcerskiej służbie pomagają wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Sprawują funkcje takie jak członkowie Zarządu Okręgu oraz członkowie w komisjach prowadzonych przy tymże zarządzie Udzielają się w swoich parafiach, jak również piszą artykuły do polonijnej prasy w celu propagowania harcerstwa. Ich zadaniem jest krzewienie ideologii harcerskiej oraz popieranie celów Związku a poprzez swoją służbę, zapewniając ciągłość pracy i kontynuację istnienia Kół i Organizacji OPH.

Działacze Harcerscy OPH są niezbędni dla zachowania ciągłości pracy Kół, gdyż rotacja rodziców jest duża. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą nowym zarządom kół w ich pracy.

Przeczytaj jak działamy i poszukaj gdzie jesteśmy.