Jak działamy

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa (OPH) łącznie liczy sobie zarejestrowanych ponad 1000 członków, którzy wspierają jednostki harcerskie nie tylko moralnie, ale również praktycznie oraz materialnie. Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) pomagają przy zakupie nowego sprzętu, opłacaniu pomieszczeń, w których odbywają się zbiórki, dotują kolonie, obozy, autokary na wycieczki i biwaki, organizują posiłki oraz transport. Swoim wsparciem finansowym otaczają również te harcerki i harcerzy, którzy biorą udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, bez których nasze Drużyny i Gromady nie mogłyby funkcjonować. Koła czynią to spontanicznie, żywiołowo i owocnie we wszystkich środowiskach harcerskich. Bez ustanku i z wielkim oddaniem służą pomocą fachową, fizyczną, materialną, przystosowując tereny i zabudowania do warunków użytkowania swoim jednostkom. Każda z tych akcji to woluntarystyczny wysiłek grupy ludzi należących do KPH poświęcających swój prywatny czas, ale zyskujących w zamian nowe przyjaźnie i głębokie wzruszenia, kiedy widzą efekty swojej pracy.

Fundusze na działalność organizacji pochodzą nie tylko ze składek członków, a może nawet i przede wszystkim z imprez i akcji zarobkowych takich jak zabawy, kiermasze, festyny, bazary, aukcje czy loterie. Nasi działacze nieustannie poszukują nowych sposobów wypracowywania dochodów współpracując m.in. ze szkołami i parafiami, na terenie, na którym istnieją. Wszystkie KPH pracują z oddaniem dla swoich jednostek, dofinansowując ich działalność w skali rocznej. Niejednokrotnie cenna pomoc otrzymywana jest od sponsorów, dla których harcerstwo jest formą pielęgnowania polskości poza Krajem.

OPH niesie swoim jednostkom harcerskim pomoc Finansową, Fizyczną oraz Moralną.

Wsparcie Finansowe

Akcje dochodowe takie jak: zabawy dochodowe, kiermasze i wyprzedaże, loterie fantowe, kawiarenki, bigosy harcerskie itd.

oph_kiermasze_1.jpg
oph_zabawy_2.jpg
oph_kiermasze_3.jpg

Wsparcie Fizyczne

Akcje i wyjazdy roboczo-remontowe na tereny harcerskie, odnowa stanic, obozowisk, oczyszczanie i przygotowywanie terenów pod biwaki, kolonie, obozy i zjazdy, przejazdy młodzieży, posiłki okolicznościowe dla jednostek harcerskich, na opłatki, pikniki, wydarzenia sportowe.

oph_pomoc_1.jpg
oph_pomoc_3.jpg
oph_loterie_1.jpg

Wsparcie Moralne (Promocyjne)

Akcje propagowania harcerstwa wśród polonii - stoiska na dniach Polskich, udział w polskich świętach państwowych i kościelnych, pisanie artykułów w prasie, witrynach i mediach społecznościowych.

oph_kiermasze_2.jpg
oph_loterie_3.jpg
oph_spotkania_3.jpg

Propagowanie swojej działalności i jednanie członków

Wyjazdy i imprezy integracyjne takie jak opłatki, kuligi, ogniska, pikniki, kręgle, wycieczki i biwaki rodzinne itd.

oph_zabawy_1.jpg
oph_spotkania_2.jpg
oph_zabawy_3.jpg

Udział w konferencjach, szkoleniach, zjazdach i zlotach

oph_spotkania_1.jpg
oph_ogniska_2.jpg
oph_pomoc_2.jpg

Napisz do nas